Så meget kompensation kan du få ved forsinket fly

Kompensation forsinket fly

Hvor meget du kan få i kompensation, afhænger af rejsens længde, samt hvor længe du var blevet forsinket, ved ankomst til dit bestemmelsessted.

Var rejsen under 1.500 km. og forsinket mere end 3 timer kan du få 907,50 kr. pr. passager, hvis sagen bliver overdraget til en advokat. Hvis ikke sagen bliver overdraget til en advokat kan du få 1.450,00 kr. pr. passager.

Var din rejse 1.500-3.500 km. og forsinket mere end 3 timer kan du få 1.430,00 kr. pr. passager. Hvis ikke sagen bliver overdraget til en advokat kan du få 2.325,00 kr. pr. passager.

Hvis rejsen var over 3.500 km. og forsinket mellem 3-4 timer kan du få 1.080,00 kr. pr. passager og 1.730,00 kr., hvis sagen ikke bliver overdraget til en advokat.

Var rejsen over 3.500 km. og forsinket mere end 4 timer kan du få 2.175,00 kr. pr. passager, hvis sagen bliver overdraget til en advokat. Hvis sagen ikke bliver overdraget til en advokat kan du få 3.485,00 kr. pr passager.

Hos flypenge.dk kan du sende dine oplysninger ind, hvorefter de vil gå i gang med at dobbelttjekke dine oplysninger – hvilket flyselskab, der stod for din flyvning, hvor længe flyet var forsinket osv.

Dette gør de for at sikre, at det er det rette flyselskab de retter dine krav imod, samt for at kunne beregne præcist, hvor stor en kompensation du har krav på. Herefter sender de en skrivelse til flyselskabet, hvor de gør krav på den kompensation som du har ret til. Det er her vigtigt, at du altid har det fulde overblik over, hvad der sker i din sag.

Hvis flyselskabet nægter at udbetale kompensation, går de ind og vurdere baggrunden for deres afslag. Hvis flyselskabet vælger at afvise kravet med en begrundelse, som de ikke mener er god nok, kan sagen sendes i retten.